AGB - Intraa.eu
100 en iyi kalite senin tarzın Ücretsiz kargo

AGB

Teslimat ve Hizmetler için Genel Hüküm ve Koşullar Ascendens GmbH, Falkenstraße 10, D-90542 Eckental, Almanya

 1. Genel

1.1 Genel İş Hüküm ve Koşullarımız, Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 14. maddesi anlamında girişimcilerin yanı sıra kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler ve kamu hukuku kapsamındaki özel fonlar için de geçerlidir.

Alman Medeni Kanunu (BGB) ile uyumlu olduğu ölçüde, GŞK’ler diğer hükümlere göre öncelikli olarak doktorlar, tıbbi olmayan pratisyenler ve hastaneler için de geçerli olacaktır.

1.2 İş şartlarımız ve koşullarımız münhasıran geçerlidir; geçerliliklerini yazılı olarak açıkça kabul etmediğimiz sürece, iş şartlarımız ve koşullarımızla çelişen veya bunlardan sapan müşterinin şartlarını ve koşullarını tanımıyoruz. Hüküm ve koşullarımız, müşterinin hüküm ve koşullarımızla çelişen veya bunlardan sapan hüküm ve koşullarının bilgisi dahilinde müşteriye teslimatı veya hizmeti çekincesiz olarak gerçekleştirmemiz durumunda da geçerli olacaktır.

1.3 Bu sözleşmenin yürütülmesi amacıyla müşteri ile aramızda yapılan tüm anlaşmalar bu sözleşmede yazılı olarak belirtilmiştir.

1.4 Hüküm ve koşullarımız, müşteriyle gelecekte yapılacak tüm işler için de geçerli olacaktır.

 1. Kapsam

2.1 Aşağıdaki hüküm ve koşullar, Ascendens GmbH tarafından Müşteriye her türlü malın teslimi (bundan böyle tek tip olarak “Teslimat” olarak anılacaktır) ve Ascendens GmbH tarafından Müşteri için diğer hizmetlerin sağlanması (bundan böyle tek tip olarak “Hizmet” olarak anılacaktır) için geçerlidir.

2.2 Müşteri, satın alma işlemi ile tıbbi ürünler konusunda uzman bir bayi, doktor veya alternatif uygulayıcı olduğunu teyit eder ve malların gönderildiği tarihten itibaren geçerli Tıbbi Ürünler Yasası’ndan kaynaklanan tüm yükümlülükleri üstlenir!

 1. Teklif, sözleşmenin kurulması, teklif belgeleri, cayma hakkı

3.1 Teklifin bağlayıcı niteliği açıkça belirtilmediği sürece tekliflerimiz bağlayıcı değildir.

3.2. Müşterinin siparişi Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 145. maddesi anlamında bir teklif olarak nitelendirilirse, 4 hafta içinde kabul edebiliriz.

3.3 Resimlerin, çizimlerin, hesaplamaların ve diğer belgelerin mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutarız.
Bu durum “gizli” olarak tanımlanan yazılı belgeler için de geçerlidir. Müşteri, bunları üçüncü taraflara aktarmadan önce bizim açık yazılı onayımıza ihtiyaç duyar.

3.4. Teklife ait resimler, çizimler, ağırlık ve boyut spesifikasyonları ve diğer teknik veriler gibi belgeler, bağlayıcı oldukları açıkça belirtilmedikçe veya yazılı olarak ayrıca teyit edilmedikçe, yalnızca yaklaşık olarak yetkilidir.

3.5 Ascendens GmbH’nin ürün yelpazesinin internet sayfalarında veya sunumlarda gösterilmesi bir teklif teşkil etmez. Değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir.

3.6. Ascendens GmbH tarafından yayınlanan fiyatlar, ilgili güncel fiyat sayfalarından alınacak ve buna uygun olarak belirlenen dönem için geçerli olacaktır. Fiyat listeleri veya ürünlerin diğer gösterimleri tek başına yasal olarak bağlayıcı bir teklif teşkil etmez. Fiyatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Belirsizlik durumunda, Ascendens GmbH talep üzerine size yazılı bir teklif sunmaktan memnuniyet duyacaktır.

3.7. Müşteri, Ascendens GmbH’ye yazılı bir sipariş göndererek Ascendens GmbH ile bir satın alma sözleşmesi3 imzalamak için başvuruda bulunur. Yazılı bir sipariş ile müşteri şunları kabul eder
Müşteri Ascendens GmbH’nin satış teklifini kabul eder.

3.8. Her türlü sipariş Ascendens GmbH’ye yazılı olarak iletilmelidir. Satın alma sözleşmesi, Ascendens GmbH’nin malları teslim ederek veya siparişi kabul ederek (sipariş onayı) siparişinizi açıkça kabul etmesiyle sonuçlanacaktır.

3.9. Onaylanan siparişler Ascendens GmbH’nin onayı olmadan iptal edilemez. Ascendens GmbH siparişleri kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.

3.10. Tedarikçilerimizin sipariş edilen malları teslim etmemesi veya zamanında teslim etmemesi durumunda, sözleşmeden çekilme hakkına sahibiz.

3.11. Yazılı bir sipariş onayı faturamızla değiştirilebilir.

3.12. İş yeri dışında yapılan sözleşmelerde ve mesafeli sözleşmelerde, müşteri on dört gün içinde neden belirtmeksizin bir satın alma sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir. Cayma süresi, sevkiyat tarihinden itibaren on dört gündür. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, müşterinin bu sözleşmeden cayma kararını açık bir beyanla (taahhütlü mektup, faks, e-posta ile değil ) bize bildirmesi gerekir. Müşteri satın alma sözleşmesini iptal ederse, Ascendens GmbH, teslimat masrafları da dahil olmak üzere (Ascendens GmbH tarafından sunulan en uygun standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç), Müşteri tarafından bireysel işlem için yapılan tüm ödemeleri, gereksiz gecikme olmaksızın ve en geç bu sözleşmeyi iptal ettiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade edecektir. Bu geri ödeme için Ascendens GmbH, Müşterinin orijinal işlem için kullandığı aynı ödeme araçlarını kullanacaktır.

 1. Fiyatlar, ödeme koşulları

4.1 Aksi belirtilmedikçe, teklif tarihimizden itibaren dört hafta boyunca bağlayıcı olarak işaretlenmiş tekliflerimizde yer alan fiyatlarla bağlı olacağız.

4.2 Fiyatlarımız, ayrıca fatura edilecek olan ambalaj hariç “fabrika çıkışlı” (EXW) olarak uygulanır.

4.3 Yasal katma değer vergisi fiyatlarımıza dahil değildir; fatura tarihinde yasal oran üzerinden faturada ayrıca gösterilecektir.

4.4 Tarafımıza yapılacak ödemeler, kararlaştırılan vade tarihinde, ancak en geç fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde, kesinti yapılmaksızın ve masrafsız olarak yapılacaktır. Hesabımıza ödeme yapılması durumunda, hesabın alacaklandırıldığı tarih belirleyici olacaktır.

4.5 Ödemeler önce masrafları ve faizi karşılamak, ardından da en eski faturayı ödemek için kullanılır.

4.6 Müşterinin ödemede temerrüde düşmesi halinde, gecikme faizi olarak yıllık baz oranın yüzde sekiz puan üzerinde bir oran talep etme hakkına sahip olacağız. Daha yüksek faiz veya ilave zararların talep edilmesi hariç tutulmamıştır.

 1. İfayı, mahsubu, alıkoymayı reddetme hakkı

5.1 Müşteri ile sözleşmenin imzalanmasından sonra, teslimat veya ifaya ilişkin bedelin ödenmesi talebimizin yerine getirilmeyeceği ortaya çıkarsa, teslimatı veya ifayı reddedebiliriz.
özellikle müşterinin mali durumunda önemli bir bozulma olması halinde, müşterinin ödeme yapamaması nedeniyle performansın tehlikeye girmesi.
Teslimatı veya ifayı reddetme hakkımız, ancak teslimat veya ifa bedelinin ödenmesi veya bunun için teminat sağlanması halinde sona erecektir.
Diğer tüm yasal haklarımızı, özellikle de yasal koşullar altında sözleşmeden cayma hakkımızı saklı tutarız.

5.2 Müşteri sadece karşı talepleri yasal olarak belirlenmişse, tartışmasızsa veya tarafımızca tanınmışsa mahsup hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, sadece karşı talebi aynı sözleşme ilişkisine dayandığı sürece alıkoyma hakkını kullanma hakkına sahip olacaktır.

6. Teslimat süreleri, teslimatta gecikme, kısmi teslimatlar

6.1 Teslimat ve ifa süreleri ve tarihleri genellikle bağlayıcı değildir ve yalnızca yazılı olarak açıkça bağlayıcı olarak belirlediğimiz takdirde bağlayıcıdır.
Teslim tarihinin sona ermesiyle birlikte mallar iş yerimizden ayrılmışsa veya malların sevkiyata hazır olduğuna dair bildirim yapılmışsa, teslim tarihi yerine getirilmiş sayılacaktır.

6.2 Teslimat ve performans yükümlülüklerimize uygunluk, müşterinin yükümlülüklerinin zamanında ve uygun şekilde yerine getirilmesini ve tüm teknik konuların açıklığa kavuşturulmasını gerektirir. Gecikmeden biz sorumlu olmadığımız sürece, müşteri bir engelden sorumluysa veya müşteri kendisine düşen bir işbirliği eylemini yerine getirmemişse veya bu tür bir eylemi zamanında yerine getirmemişse, uygulama süreleri uygun şekilde uzatılacaktır.

6.3 Teslimat veya ifaya ilişkin süre veya son teslim tarihi, özellikle grev ve lokavt gibi endüstriyel anlaşmazlıklar kapsamındaki önlemlerin yanı sıra operasyonel aksaklıklar, temel malzemelerin tesliminde gecikmeler gibi kontrolümüz dışındaki öngörülemeyen engeller durumunda, bu engellerin teslimat veya ifa üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlandığı ölçüde uzatılacaktır. Bu durum, engelleme veya kesintinin yasa dışı eylemler yoluyla sorumlu olduğumuz endüstriyel eylemlerden kaynaklanması halinde geçerli değildir. Yukarıdaki hükümler, söz konusu durumların alt yüklenicilerde meydana gelmesi halinde de uygulanacaktır. Teslimat süresi veya teslimat tarihi, bu tür önlemlerin ve engellerin süresine uygun olarak uzatılacaktır. Halihazırda mevcut bir gecikme sırasında ortaya çıksalar bile yukarıda belirtilen durumlardan sorumlu olmayacağız. Müşteriyi bu tür engellerin başlangıcı ve bitişi hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendireceğiz.

6.4 Teslimat veya hizmette temerrüde düşmemiz halinde, müşteri ancak teslimat veya hizmetteki gecikmeden yalnızca biz sorumlu olduğumuz sürece yasal hükümler çerçevesinde sözleşmeden cayabilir. Önemsiz görev ihlalleri durumunda, sözleşmeden çekilme hariç tutulur. İspat yükünde Müşteri aleyhine bir değişiklik yukarıdaki hükümlerle ilişkilendirilmez.

6.5 Müşteri, talebimiz üzerine, teslimat veya ifadaki gecikme nedeniyle sözleşmeden çekilip çekilmeyeceğini veya teslimat veya ifada ısrar edip etmeyeceğini makul bir süre içinde beyan etmekle yükümlüdür.

6.6 Tarafımızca belirlenen teslimat süreleri dahilinde, kullanım açısından herhangi bir dezavantaja yol açmaması koşuluyla, kısmi teslimatlara ve kısmi hizmetlere izin verilmektedir.

6.7 Kısmi teslimatlar yapma ve bunları faturalandırma hakkına sahibiz, bu da ürünün ve/veya hizmetlerin kısmi olarak yerine getirilmesi durumunda son teslimat tarihine uyulduğunu teyit eder. Kısmi bir teslimat veya hizmet için ödemenin gecikmesi durumunda, makul takdirimize bağlı olarak, müşteriden herhangi bir tazminat veya tazminat talebinde bulunmaksızın siparişin daha fazla tamamlanmasını askıya alabiliriz.

6.8 Fayda ve risk, mallar sevkiyat yerinden ayrılır ayrılmaz müşteriye geçecektir.

 1. Risk transferi, nakliye sigortası, kabul

7.1 Aksi belirtilmedikçe, teslimat “fabrika çıkışlı” olarak kabul edilir.

7.2 Yabancı işlemler için bile nakliye sigortası yaptırmak zorunda değiliz. Malların nakliye sırasında hasar görmesi veya kaybolması durumunda, müşteri derhal taşıyıcı ile bir gerçekler beyanı düzenlemelidir ve hasarı azaltmak veya ortadan kaldırmak için kendi ve bizim haklarımızı kullanmakla yükümlüdür. Bu konuda müşteri ile ayrıca mutabık kalınmışsa, teslimatı nakliye sigortası ile karşılayabiliriz. Bu bağlamda ortaya çıkan masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.

7.3 Kabulün gerekli olduğu hallerde, bu durum riskin devri için belirleyici olacaktır. Müşteri tarafından kabul tarihinde gecikme olmaksızın, alternatif olarak müşteriye malların kabul için hazır olduğunu bildirdikten sonra gerçekleştirilmelidir. Önemsiz kusurlar nedeniyle kabul reddedilemez.

7.4 Müşterinin kabulde temerrüde düşmesi veya diğer işbirliği yükümlülüklerini kusurlu bir şekilde ihlal etmesi halinde, ek masraflar da dahil olmak üzere bu konuda uğradığımız zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahip olacağız. Bu durumda, teslimatın veya hizmetin kazara kaybolması veya kazara bozulması riski de müşterinin kabulde temerrüde düştüğü veya borçlunun geciktiği noktada müşteriye geçecektir. Başka taleplerde bulunma hakkımızı saklı tutarız.

7.5 Aksi kararlaştırılmadıkça, en hızlı veya en ucuz seçeneğin seçilmesini sağlamaktan sorumlu olmaksızın taşıma araçlarını ve taşıma rotasını belirleyeceğiz. Her durumda, mallar tesislerimizden ayrıldığında risk müşteriye geçecektir.

 1. Garanti – malzeme kusurları

8.1 Prensip olarak, üreticinin garanti koşulları geçerli olacaktır. Riskin devri sırasında teslimat veya hizmette bir kusur mevcutsa, kendi takdirimize bağlı olarak kusuru giderme veya kusursuz bir ürün teslim etme/üretme hakkına sahibiz (müteakip ifa).

8.2 Alıcının, özellikle nakliye, seyahat, işçilik ve malzeme masrafları olmak üzere müteakip ifa amacıyla yapılan masraflara ilişkin talepleri, teslimat konusunun sonradan Alıcının şubesinden başka bir yere götürülmesi nedeniyle masrafların arttığı ölçüde hariç tutulacaktır.

8.3 Sonraki performansın başarısız olması durumunda, Müşteri – bu Hüküm ve Koşulların 10. Bölümü uyarınca herhangi bir tazminat talebine halel getirmeksizin – ücreti azaltabilir veya kendi tercihine bağlı olarak sözleşmeden çekilebilir.

8.4 Üzerinde mutabık kalınan kaliteden sadece önemsiz sapmalar olması durumunda, kullanılabilirliğin sadece önemsiz ölçüde bozulması durumunda, doğal aşınma ve yıpranma durumunda veya riskin devrinden sonra yanlış veya ihmalkar kullanım, aşırı stres, uygun olmayan işletim malzemeleri veya sözleşme kapsamında üstlenilmeyen özel etkiler nedeniyle meydana gelen hasarlar durumunda ve ayrıca tekrar üretilemeyen yazılım hataları durumunda kusur talepleri mevcut olmayacaktır. Müşterinin veya üçüncü şahısların uygunsuz tadilat veya onarım çalışmaları yapması durumunda, bunlar ve ortaya çıkan sonuçlar için de herhangi bir kusur talebinde bulunulmayacaktır.

8.5 Teslimat veya hizmetteki bir kusur nedeniyle Müşterinin tarafımıza karşı talepleri için garanti süresi, § 438 paragrafındaki durumlar hariç olmak üzere. 1 No. 1 ve No. 2 BGB ve § 634a paragrafı. 1 No. 2 ve No. 3 BGB zamanaşımı süresinin yasal olarak başlamasından itibaren on iki ay. Garanti süresinin bu şekilde kısaltılması, kasıtlı veya ağır ihmalkar bir görev ihlali durumunda veya tarafımızdan önemli bir sözleşme yükümlülüğünün kusurlu bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, yaşam, vücut veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan hasarlar için geçerli olmayacaktır. Ayrıca, kusuru hileli bir şekilde gizlemiş olmamız veya teslimatın ya da hizmetin kalitesine ilişkin bir garanti üstlenmiş olmamız halinde de geçerli olmayacaktır. Müşterinin § 479 BGB kapsamındaki tüm talepleri etkilenmeyecektir.

8.6 Veri kaybı için sorumluluk üstlenildiği ölçüde, sorumluluk, Müşterinin verileri düzenli olarak ve riske uygun şekilde yedeklemiş olması durumunda ortaya çıkacak tipik kurtarma maliyetleriyle sınırlı olacaktır.

8.7 Ayrıca, bu Hüküm ve Koşulların 10. maddesi, bize karşı tazminat ve masrafların geri ödenmesi talepleri için geçerli olacaktır. İşbu madde 8’de düzenlenenler dışında, bir kusur nedeniyle müşteri tarafından bize ve vekillerimize karşı ileri sürülen diğer talepler veya iddialar hariç tutulmuştur.

8.8 Tıbbi Cihazlar Yasası uyarınca, Ascendens GmbH’nin tıbbi cihazları Pazar Sonrası Klinik Takip (PMCF) yoluyla piyasada aktif olarak izlenmelidir. Ascendens GmbH bu nedenle, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca kalitesi, performansı ve güvenliği hakkında aktif olarak veri toplamak ve analiz etmek için kendisinden tıbbi cihaz satın alan müşterilerle iletişime geçecektir. Müşteri, meşru olarak talep edilen verileri 10 iş günü içinde teslim etmekle yükümlüdür. Temerrüde düşmesi halinde, tüm garanti talepleri derhal sona erecektir.

8.9 Prensip olarak, teslim edilen mallar için iade hakkı yoktur.

9 Sınai mülkiyet hakları ve telif hakları – Mülkiyet kusurları

9.1 Aksi kararlaştırılmadıkça, teslimatı yalnızca üretim yerinin bulunduğu ülkede üçüncü tarafların sınai mülkiyet haklarından ve telif haklarından (bundan böyle: mülkiyet hakları) arındırılmış olarak sağlamakla yükümlüyüz.

9.2 Tarafımızdan yapılan ve sözleşmeye uygun olarak kullanılan teslimatların mülkiyet haklarını ihlal etmesi nedeniyle üçüncü bir tarafın İş Sahibine karşı haklı taleplerde bulunması halinde, bölüm 8 paragrafında belirtilen süre içerisinde İş Sahibine karşı sorumlu olacağız. Bu hüküm ve koşulların 5. maddesi aşağıdaki gibidir: Öncelikle, kendi takdirimize bağlı olarak, ya ihlal edildiği iddia edilen haklarla ilgili gerekli lisansları temin etme ya da Müşteriye, ihlal edilen teslimat kalemi veya parçası ile değiştirilmesi durumunda teslimat kalemi ile ilgili ihlal iddiasını ortadan kaldıracak değiştirilmiş bir teslimat kalemi veya parçaları sağlama hakkına sahip olacağız. Bu müteakip ifa başarısız olursa, Müşteri yasal haklara sahip olacaktır; özellikle, fiyatı düşürme veya kendi tercihine bağlı olarak sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır. Diğer tüm açılardan, bu Hüküm ve Koşulların 8. Bölümünde yer alan hükümler, mülkiyet haklarının ihlali durumunda mutatis mutandis uygulanacaktır. Tazminat ödeme yükümlülüğümüz, bu Hüküm ve Koşulların 10. maddesine tabi olacaktır.

9.3 Yukarıda belirtilen yükümlülükler sadece müşteri bir ihlali kabul etmediği sürece bizim için geçerlidir ve tüm savunma önlemleri ve mahkeme dışı önlemler bizim için saklı kalır.

9.4 Müşterinin talepleri, mülkiyet haklarının ihlalinden sorumlu olduğu ölçüde hariç tutulur.

9.5 Mülkiyet haklarının ihlali, Müşterinin özel şartnamelerinden, Müşteri tarafından tarafımızdan öngörülemeyen bir uygulamadan veya teslimatın Müşteri tarafından değiştirilmesinden veya tarafımızdan tedarik edilmeyen ürünlerle birlikte kullanılmasından kaynaklanıyorsa, Müşterinin talepleri de hariç tutulacaktır.

9.6 Diğer mülkiyet kusurları durumunda, bu Hüküm ve Koşulların 8. ve 10. maddelerinin hükümleri buna göre uygulanacaktır.

9.7 Bu madde 9’da düzenlenenler dışında, müşterinin bize ve vekillerimize karşı bir mülkiyet kusuru nedeniyle ileri süreceği diğer talepler veya iddialar hariç tutulmuştur.

9.8 Müşteri, üçüncü taraf mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle herhangi bir ek veya diğer talep hakkına sahip olmayacaktır. Tedarikçi, özellikle üretim ve kullanım kaybı ve kar kaybı gibi dolaylı zararları tazmin etmeyecektir.

 1. Diğer tazminat talepleri

10.1 Yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan zararlar için yasal hükümlere uygun olarak sorumlu olacağız.

10.2 Tarafımızdan kasıtlı veya ağır ihmalkar bir görev ihlaline veya temsilcilerimiz veya vekillerimiz tarafından kasıtlı veya ağır ihmalkar bir görev ihlaline dayanan zararlar için yasal hükümlere uygun olarak sorumlu olacağız. Görevi kasıtlı olarak ihlal etmekle suçlanmadığımız sürece, zararlar için sorumluluk, öngörülebilir, tipik olarak meydana gelen zararla sınırlı olacaktır.

10.3 Müşterinin tarafımıza karşı tazminat ve masrafların geri ödenmesine ilişkin diğer talepleri, yasal gerekçelere bakılmaksızın hariç tutulur. Bu durum özellikle sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali ve haksız fiil nedeniyle geçerlidir.

10.4 Zararlara ilişkin sorumluluğumuz hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı ölçüde, bu durum çalışanlarımızın, temsilcilerimizin ve vekillerimizin zararlara ilişkin kişisel sorumlulukları için de geçerli olacaktır.

10.5 İspat yükümlülüğünde Müşteri aleyhine bir değişiklik yukarıdaki hükümlerle ilişkilendirilmez.

 1. Unvanın korunması

11.1 Müşteri ile olan iş ilişkisinden kaynaklanan yasal gerekçelere bakılmaksızın tüm talepler alınana kadar teslimat kalemlerinin mülkiyetini saklı tutarız. Mülkiyetin muhafazası, önceki ve gelecekteki yasal işlemlerden kaynaklanan talepler ve mevcut herhangi bir cari hesap ilişkisinden kaynaklanan bakiye talepleri için de geçerli olacaktır.

11.2 Müşteri, teslimat kalemlerini olağan iş akışı içinde yeniden satma hakkına sahiptir; ancak, teslimat kaleminin işlenmeden veya işlendikten sonra yeniden satılıp satılmadığına bakılmaksızın, müşterilerine veya üçüncü taraflara karşı yeniden satıştan kendisine tahakkuk eden, bizimle müşteri arasında kararlaştırılan teslimat fiyatı (KDV dahil) tutarındaki tüm talepleri şimdiden bize devretmektedir. Müşteri tarafından bize peşin olarak devredilen talep, aynı zamanda tanınan bakiye ve müşterinin ödeme aczine düşmesi durumunda, o sırada mevcut olan “nedensel” bakiye ile ilgilidir. Devri kabul ediyoruz, ancak taleplerimizi doğrudan müvekkile karşı bağımsız olarak uygulayabiliriz. Müşteri, görevlendirme sonrasında alacakları tahsil etme yetkisine sahiptir. Alacakları kendimiz tahsil etme yetkimiz etkilenmeyecektir; ancak, müşteri ödeme yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirdiği, ödeme temerrüdüne düşmediği ve özellikle iflas davası açılması için herhangi bir başvuru yapılmadığı sürece alacakları tahsil etmemeyi taahhüt ederiz.

Ancak bu durumda, müşteriden temlik edilen alacakları ve borçlularını açıklamasını, tahsilat için gerekli tüm bilgileri sağlamasını, ilgili belgeleri teslim etmesini ve borçluları (üçüncü tarafları) temlikten haberdar etmesini talep edebiliriz.

11.3 Müşteri teslimat kalemlerini ne rehin verebilir ne de teminat olarak gösterebilir. İcra memurları veya üçüncü taraflar mülkiyetimiz hakkında bilgilendirilmelidir.

11.4 Teslimat kalemlerinin müşteri tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman bizim için gerçekleştirilir. Teslimat kalemleri bize ait olmayan diğer kalemlerle birlikte işlenirse, teslimat kalemlerinin değeri (KDV dahil) işleme sırasında işlenen diğer kalemlere oranla yeni kalemin ortak mülkiyetine sahip oluruz. Diğer tüm açılardan, işleme yoluyla oluşturulan kalem için de rezervasyon kapsamında teslim edilen kalemler için geçerli olan hükümler geçerli olacaktır.

11.5 Teslimat kalemleri bize ait olmayan diğer kalemlerle ayrılmaz bir şekilde karıştırılırsa, karıştırma sırasında teslimat kalemlerinin değeri (KDV dahil) ile karıştırılan diğer kalemler oranında yeni kalemin ortak mülkiyetine sahip oluruz. Karıştırma işlemi, müşterinin ürününün ana ürün olarak kabul edileceği şekilde gerçekleştirilirse, müşterinin ortak mülkiyeti orantılı olarak bize devrettiği kabul edilecektir. Müşteri, bu şekilde oluşturulan tek mülkiyeti veya ortak mülkiyeti bizim için güvenli bir şekilde saklayacaktır.

11.6 Müşteri, teslimat kalemine özenli davranmakla yükümlüdür; özellikle, masrafları kendisine ait olmak üzere, yangın, su ve hırsızlık hasarına karşı ikame değeri üzerinden uygun şekilde sigortalamakla yükümlüdür. Bakım ve kontrol çalışmalarının gerekli olduğu durumlarda, Müşteri bu çalışmaları masrafları kendisine ait olmak üzere zamanında gerçekleştirmelidir.

11.7 Üçüncü şahıslar tarafından el konulması veya diğer müdahalelerde bulunulması durumunda, Alman Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun (ZPO) 771. maddesi uyarınca dava açabilmemiz için müşteri bizi derhal yazılı olarak bilgilendirmelidir. Üçüncü tarafın ZPO Madde 771 uyarınca mahkeme ve mahkeme dışı dava masraflarını bize geri ödeyecek durumda olmaması halinde, müşteri tarafımızca uğranılan zarardan sorumlu olacaktır.

11.8 Müşterinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda, özellikle de ödemede temerrüde düşülmesi halinde, yasal hükümler uyarınca sözleşmeden çekilme ve ardından teslimat kalemlerini geri alma hakkına sahip olacağız. Tazminat taleplerinin ileri sürülmesi bundan etkilenmez.

11.9 Menkul kıymetlerimizin gerçekleşebilir değerinin teminat altına alınacak alacakları %10’dan fazla aştığı ölçüde, müşterinin talebi üzerine bu madde 11 uyarınca hak sahibi olduğumuz menkul kıymetleri serbest bırakmayı taahhüt ederiz; serbest bırakılacak menkul kıymetlerin seçimi bize ait olacaktır.

 1. Gizlilik

12.1 Teklif ve ürün belgeleri Ascendens GmbH’nin izni olmadan kısmen bile olsa çoğaltılamaz veya iletilemez.

12.2 Taraflar, tüm gizli belge ve bilgilerin yanı sıra iş ilişkisiyle ilgili tüm ticari ve teknik ayrıntıları kesinlikle gizli tutmakla yükümlüdür. Bu tür bilgiler üçüncü taraflara yalnızca diğer sözleşme tarafının açık rızası ile ifşa edilebilir. Gizlilik yükümlülüğü bu sözleşmenin imzalanmasından sonra da geçerli olacaktır. Bu hüküm, belge ve bilgilerde yer alan bilgi veya ticari ve teknik detayların, diğer tarafça bir sözleşme ihlali söz konusu olmaksızın, genel olarak bilinmesi veya diğer tarafça zaten biliniyor olması halinde ve bu ölçüde geçerli olmayacaktır.

 1. Veri depolama

13.1 Müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili verilerinin tarafımızdan saklanacağını kabul eder ve ayrıca ödeme yapılmaması durumunda, hak talebinde bulunmak için gerekli bilgilerin veri koruma yönergelerine uygun olarak Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstraße 11, 90489 Nürnberg adresine iletilmesine açıkça onay verir. Müvekkil, Creditreform tarafından borç tahsilatı yapılması durumunda, şahsı ile ilgili verilerin burada saklanacağı ve bu beyanın BDSG § 33 uyarınca bildirim olarak kabul edildiği konusunda bilgilendirilir.

 1. Yargı Yetkisi, Uygulanacak Hukuk, Bölünebilirlik Maddesi, Bu Hüküm ve Koşulların Çevirileri

14.1 Müşterinin bir tacir, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon olması durumunda, kayıtlı ofisimiz münhasır yargı yeri olacaktır. Bununla birlikte, müşterinin iş yeri için yargı yetkisine sahip mahkemede müşteriyi dava etme hakkına da sahibiz.

14.2 Müşterinin kayıtlı ofisi yurtdışında olsa bile, malların satışına ilişkin uluslararası hukuk hariç olmak üzere, münhasıran Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır.

14.3 Herhangi bir hükmün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, kalan hükümler geçerliliğini koruyacaktır.

14.4 Bu Hüküm ve Koşulların İngilizce versiyonu yalnızca bilgi amaçlıdır. Sözleşmenin sadece Almanca metni bağlayıcıdır.

Statü: 01/2024

Tüm Avrupa'ya ücretsiz gönderimBinlerce müşteri teklifimize güveniyor

© Intraa - Tüm hakları saklıdır

Tüm fiyatlara yasal KDV dahildir.