Polityka prywatności - Intraa.eu
100% najwyższej jakości Twoje usta - Twój styl Bezpłatna wysyłka

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:

Ascendens GmbH

Falconstr. 10

90542 Eckental

info@intraa.eu

Telefon: 091262549040

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo o przetwarzaniu Państwa danych.

1. DOSTĘP DO DANYCH I HOSTINGU

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym dostępie do strony internetowej serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę (dane dostępu) oraz dokumentuje dostęp. Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania witryny i ulepszenia naszych usług. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 S. 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na stronie.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU WYKONANIA UMOWY I SKONTAKTOWANIA SIĘ Z NAMI

2.1 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU WYKONANIA UMOWY

W celu przetwarzania umowy (w tym zapytań i przetwarzania wszelkich istniejących roszczeń gwarancyjnych i roszczeń z tytułu wad wykonania, a także wszelkich ustawowych obowiązków aktualizacji) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 S. 1 lit. b DSGVO, gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie przekażą nam je Państwo w ramach zamówienia. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ wymagamy tych danych w tych przypadkach do przetworzenia umowy i nie możemy wysłać zamówienia bez nich. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych, w szczególności na temat przekazywania ich naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień, płatności i wysyłki, można znaleźć w poniższych sekcjach niniejszej polityki prywatności. Po zakończeniu przetwarzania umowy Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania, a po upływie okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c DSGVO, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 6 DSGVO. 1 S. 1 lit. DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

System zarządzania towarami

Korzystamy z systemów zarządzania towarami zewnętrznych usługodawców do przetwarzania zamówień i umów. Nasi usługodawcy pracują dla nas w ramach realizacji zamówień. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skorzystać z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska ustanowiła w drodze decyzji odpowiedni poziom ochrony danych: Szwajcaria

2.2 KONTO KLIENTA

O ile wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO, decydując się na otwarcie konta klienta, będziemy wykorzystywać Państwa dane w celu otwarcia konta klienta, a także w celu przechowywania Państwa danych do dalszych przyszłych zamówień na naszej stronie internetowej. Usunięcie Państwa konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i może zostać dokonane poprzez wysłanie wiadomości na opcję kontaktu opisaną w niniejszej polityce prywatności lub poprzez funkcję przewidzianą w tym celu na koncie klienta. Po usunięciu konta klienta Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 S. 1 lit. DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

2.3 KONTAKT

W kontekście komunikacji z klientami gromadzimy dane w celu przetwarzania Państwa zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 S. 1 lit. b DSGVO, jeśli dobrowolnie przekażą nam Państwo te dane podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach bezwzględnie potrzebujemy danych do przetworzenia Państwa kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Po pełnym przetworzeniu Państwa zapytania Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 S. 1 lit. DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

3. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU OBSŁUGI PRZESYŁEK

W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO, przekazujemy Państwa dane dostawcy usług spedycyjnych, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów.

4. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI PŁATNOŚCI

Współpracujemy z tymi partnerami w celu przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym: dostawcy usług technicznych, instytucje kredytowe, dostawcy usług płatniczych.

4.1 PRZETWARZANIE DANYCH DO OBSŁUGI TRANSAKCJI

W zależności od wybranej metody płatności, przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach przetwarzania zamówień, lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do przetworzenia płatności. Służy to wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami gromadzą dane wymagane do przetworzenia płatności, np. na swojej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie zamówienia. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów przetwarzających płatności i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skorzystać z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

4.2 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM I OPTYMALIZACJI NASZYCH PROCESÓW PŁATNOŚCI

W stosownych przypadkach przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują oni wraz z danymi niezbędnymi do przetworzenia płatności jako nasze podmioty przetwarzające w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności (np. fakturowanie, przetwarzanie zakwestionowanych płatności, wsparcie księgowe). Służy to celowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami i skutecznego zarządzania płatnościami, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów.

4.3 KONTROLA TOŻSAMOŚCI I ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PRZY WYBORZE USŁUG PŁATNICZYCH KLARNA

Polecenie zapłaty Klarna

Jeśli zdecydują się Państwo korzystać z usług płatniczych Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwanego dalej Klarna), prosimy o wyrażenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 S. 1 lit. DSGVO, że możemy przekazać Klarna dane niezbędne do przetworzenia płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. W Niemczech kontrole tożsamości i zdolności kredytowej mogą być przeprowadzane przy użyciu metod opisanych w oświadczeniu o ochronie danych.

[https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy]

wykorzystywane są agencje kredytowe wskazane przez Klarna. Klarna wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności w celu podjęcia ważonej decyzji o ustanowieniu, wdrożeniu lub rozwiązaniu stosunku umownego. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres wskazany w niniejszej polityce prywatności. Może to oznaczać, że nie będziemy już mogli zaoferować Państwu niektórych opcji płatności. Mogą Państwo również w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na takie wykorzystywanie danych osobowych przez Klarna.

5. REKLAMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

NEWSLETTER E-MAIL Z REJESTRACJĄ, ŚLEDZENIE NEWSLETTERA ZA OSOBNĄ ZGODĄ

Jeśli zarejestruje się Pan/Pani w celu otrzymywania naszego newslettera, będziemy wykorzystywać dane wymagane w tym celu lub podane przez Pana/Panią osobno w celu regularnego wysyłania Panu/Pani naszego newslettera pocztą elektroniczną na podstawie Pana/Pani zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Rezygnacja z subskrypcji biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i może zostać dokonana poprzez wysłanie wiadomości na opisaną poniżej opcję kontaktu lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 S. 1 lit. DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Jeśli dodatkowo udzielą nam Państwo zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO w celu analizy naszego newslettera, analizujemy również Państwa interakcję z naszym newsletterem poprzez mierzenie, przechowywanie i ocenę współczynników otwarcia i klikalności w celu projektowania przyszłych kampanii newsletterowych (“śledzenie newslettera”).

Na potrzeby tej oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają technologie jednopikselowe (np. tzw. sygnały nawigacyjne, piksele śledzące), które są przechowywane na naszej stronie internetowej. Do celów oceny łączymy w szczególności następujące “dane z newslettera”

* strona, z której strona została zażądana (tzw. referrer URL),

* data i godzina połączenia,

* opis typu używanej przeglądarki internetowej,

* adres IP komputera wysyłającego żądanie,

* adres e-mail,

* data i godzina rejestracji i potwierdzenia

i technologii jednopikselowych z Państwa adresem e-mail lub adresem IP oraz, w stosownych przypadkach, indywidualnym identyfikatorem. Linki zawarte w newsletterze mogą również zawierać ten identyfikator.

Rezygnacja z subskrypcji biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i może zostać dokonana poprzez wysłanie wiadomości do opisanej opcji kontaktu lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie.

Informacje te są przechowywane tak długo, jak długo są Państwo subskrybentami newslettera.

6. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

INFORMACJE OGÓLNE

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy technologii, w tym tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przez Państwa przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie).

Używamy takich technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcji koszyka zakupów). Technologie te gromadzą i przetwarzają adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka). W ramach równoważenia interesów służy to nadrzędnym uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 S. 1 lit. f RODO.

Ustawienia plików cookie dla Państwa przeglądarki można znaleźć pod poniższymi linkami: Microsoft Edge™

[https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies]

/ Safari™

[https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14]

/ Chrome™ [https://support .google.com=””] / Firefox™

[https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies]

/ Opera™ [https://help .opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

O ile wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO, może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej w polityce prywatności.

7. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

NASZA OBECNOŚĆ ONLINE NA FACEBOOKU (WEDŁUG META), INSTAGRAMIE (WEDŁUG META), YOUTUBE

O ile wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO odpowiedniemu operatorowi mediów społecznościowych, Państwa dane będą automatycznie gromadzone i przechowywane do celów badania rynku i reklamy, gdy odwiedzają Państwo naszą obecność online w wyżej wymienionych mediach społecznościowych, z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane na przykład do wyświetlania reklam na platformach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają Państwa zainteresowaniom. W tym celu zazwyczaj wykorzystywane są pliki cookie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także opcji kontaktu oraz praw i opcji ustawień w tym zakresie w celu ochrony prywatności, prosimy zapoznać się z informacjami o ochronie danych dostawców, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, mogą się Państwo z nami skontaktować.

Facebook (według Meta) [http://www .facebook.com/about/privacy /] jest ofertą Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (“Meta Platforms Ireland”). Informacje automatycznie gromadzone przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania przez Państwa z naszej obecności online na Facebooku (przez Meta) są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w kontekście wizyty na fanpage’u na Facebooku (przez Meta) odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Dalsze informacje (informacje o danych Insights) znajdą Państwo tutaj [https://www .facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram (według Meta) [http://help .instagram.com/519522125107875] jest ofertą Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (“Meta Platforms Ireland”) Informacje automatycznie gromadzone przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania przez Państwa z naszej obecności online na Instagramie są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w kontekście odwiedzania fanpage’a na Instagramie (przez Meta) odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje (informacje na temat danych Insights) można znaleźć tutaj [https://www .facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies .google.com=””] jest usługą Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Informacje zbierane automatycznie przez Google na temat korzystania przez Państwa z naszego serwisu YouTube są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

8. OPCJE KONTAKTU I PAŃSTWA PRAWA

8.1 PAŃSTWA PRAWA

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

* Zgodnie z art. 15 DSGVO mają Państwo prawo zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w zakresie określonym w tym artykule;

* Zgodnie z art. 16 DSGVO mają Państwo prawo zażądać niezwłocznej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

* Zgodnie z art. 17 DSGVO mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zabronione.

* korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

* w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

* ze względu na interes publiczny, lub

* jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

* Zgodnie z art. 18 DSGVO mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile

* dokładność danych jest przez Państwa kwestionowana;

* przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych;

* nie potrzebujemy już tych danych, ale Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub

* sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 DSGVO;

* zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi;

* Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady, w tym celu mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście wyważenia interesów, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w innych celach, mają Państwo prawo do sprzeciwu wyłącznie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu przez Pana/Panią z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Pana/Pani danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

8.2 MOŻLIWOŚCI KONTAKTU

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, a także odwołania udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w naszym stopce redakcyjnej.

Polityka prywatności stworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops [https://legal .trustedshops.com /] we współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch .com].

Bezpłatna wysyłka na terenie całej EuropyTysiące klientów zaufało naszej ofercie

© Intraa - Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT.