Storno podmínky - Intraa.eu
100% špičková kvalita Vaše rty - váš styl Doprava zdarma

Storno podmínky

Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (Ascendens GmbH, Falkenstr. 10, 90542 Eckental, Německo, info@intraa.eu, telefon: 091262549040) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro testování kvality, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro zrušení

(Pokud si přejete smlouvu odvolat, vyplňte a vraťte tento formulář).

– Ascendens GmbH, Falkenstr. 10, 90542 Eckental, Německo, info@intraa.eu

– Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží

Zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

– Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

– Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Storno podmínky vytvořené pomocí editoru právních textů Trusted Shops [https://legal .trustedshops.com /] ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch .com].

Doprava zdarma po celé EvropěNaší nabídce důvěřují tisíce zákazníků

© Intraa - Všechna práva vyhrazena

Všechny ceny zahrnují zákonnou DPH.